Čo pre teba znamená zjednotená Európa?

Aktuality » Čo pre teba znamená zjednotená Európa?

17.2.2015

Ukáž svoju kreativitu, nahraj video a vyhraj výlet do Bruselu! Podeľ sa o skúsenosti a názory v minútovej videonahrávke!

Rozšírením EÚ sa v Európe odstránili bariéry a kontinent sa zjednotil okolo spoločných cieľov a hodnôt svojich obyvateľov. EÚ bola spočiatku vytvorená ako projekt mieru a stability pre európsky kontinent. Tieto ciele časom presvedčili čoraz viac krajín, aby sa pridali k šiestim zakladajúcim členom EÚ. EÚ má dnes 28 členských štátov a jej dvere sú otvorené pre ďalšie európske krajiny, ktoré sa chcú stať jej členmi a sú odhodlané posilňovať mier, demokraciu, stabilitu a prosperitu. Proces rozširovania v súčasnosti prebieha s Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko, Islandom (vyjednávania s Islandom boli prerušené po rozhodnutí islandskej vlády), Kosovom*, Čiernou Horou, Srbskom a Tureckom.

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre rozšírenie s potešením vyhlasuje súťaž videonahrávok s názvom „Čo pre teba znamená zjednotená Európa?“, do ktorej sa môžu zapojiť mladí ľudia vo veku 13 až 15 rokov z členských štátov EÚ, ako aj z kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátskych krajín juhovýchodnej Európy. Súťažné videonahrávky je možne zasielať do 10. apríla 2015.

Viac informácií o súťaži nájdeš tu.