Počet návštevníkov:

Flag Counter

Jesenný balík európskeho semestra

Aktuality » Jesenný balík európskeho semestra

  • 22.11.2017
    22.11.2017

„Hospodársky rast v EÚ sa zvyšuje, eurozóna tento rok porastie najrýchlejšie za uplynulé desaťročie a verejné financie v krajinách eurozóny sa zlepšujú. Pozitívna je aj situácia na trhoch práce. Dôležité je tento trend udržať. Európska komisia preto odporúča naďalej vykonávať zodpovedné fiškálne politiky, realizovať štrukturálne reformy, ale aj vytvárať podmienky pre rast investícií a reálnych miezd. Pozitívne vnímam fakt, že slovenský návrh rozpočtového plánu bol ohodnotený ako vo všeobecnosti v súlade s požiadavkami Paktu stability a rastu na rok 2018,” uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. 

Cyklus koordinácie hospodárskej, fiškálnej a sociálnej politiky v rámci európskeho semestra 2018začína v kontexte silnej hospodárskej aktivity v eurozóne a EÚ, rekordne vysokých mier zamestnanosti a mier nezamestnanosti klesajúcich na predkrízové úrovne. V situácii, keď k tejto výraznej rastovej dynamikeprispievajú všetky členské štáty, je momentálne prioritou zaistiť, aby tento trend pokračoval a aby z neho mali prospech všetky zložky našej spoločnosti. Okrem zodpovedných fiškálnych politík by sa malo vykonávanie štrukturálnych reforiem sústrediť na vytváranie podmienok pre zvýšenie investícií a rastu reálnych miezd, ktorý by podporil domáci dopyt.

Jesenný balík európskeho semestra je založený na hospodárskej prognóze Komisie z jesene 2017Vyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuEN••• a vychádza z priorít oznámených v prejave predsedu Junckera o stave Únie v roku 2017Vyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuEN•••. Je v ňom zohľadnené aj nedávne vyhlásenie Európskeho piliera sociálnych práv na sociálnom samite v Göteborgu(link is external).

Komisia teraz vyzvala Radu (teda členské štáty), aby prerokovala predložený balík a schválila dnes navrhnuté usmernenia, a teší sa na plodnú diskusiu o politických prioritách EÚ a eurozóny s Európskym parlamentom.

Stanovisko k návrhom rozpočtových plánov Slovenska

V prípade piatich krajín, medzi ktoré patrí Slovensko, Estónsko, Írsko, Cyprus a Malta, dospela Komisia k záveru, že návrhy rozpočtových plánov sú vo všeobecnosti v súlade s požiadavkami Paktu stability a rastu na rok 2018. Tieto krajiny predložili plány, ktoré by mohli viesť k určitej odchýlke od ich strednodobého rozpočtového cieľa alebo od ich postupu úprav smerom k tomuto cieľu.